trygg handel

SKIP

Installasjon

Hoveddelen av omsetningen under skip kommer fra nyinstallasjoner om bord på offshorefartøy, fiskebåter og ferjer. Vi prosjekterer og leverer komplette løsninger for sterk- og svakstrøm. Et moderne skip er i dag fylt med avansert elektronikk og styringssystemer. Med dagens tempo er som oftest byggetiden under et halvt år.

Når skipet legger fra kai, skal alt være testet og dokumentert. Suksessfaktorene her er planlegging, oppfølging og oversikt. Dette kan vi! Vi gjennomfører også service og reparasjonsoppdrag der skipet måtte befinne seg, gjerne i drift.

Prosjektering/engineering

Med bakgrunn i vår lange erfaring utfører vi engineeringsoppdrag innen prosjektering/ planlegging og tegning. Eksempel på slike oppdrag er prosjektering og tegning av startere, arrangementstegninger, systemer for kabeltrekking, planlegging av føringsveier osv. Vi har også bred erfaring i oppfølging av prosjekter. Ta kontakt for mer informasjon.

Nybygg

Hoveddelen av omsetningen under skip kommer fra nyinstallasjoner om bord på offshorefartøy, fiskebåter og ferjer. Vi prosjekterer og leverer komplette løsninger for sterk- og svakstrøm. Et moderne skip er i dag fylt med avansert elektronikk og styringssystemer, og med dagens tempo er som oftest byggetiden under et halvt år. Når skipet legger fra kai, skal alt være testet og dokumentert. Suksessfaktorene her er planlegging, oppfølging og oversikt. Dette kan vi!

 

Kontroll

Vi har avtaler med flere skip og rederier på gjennomføring av eksempelvis årskontroller av det elektriske anlegget. Flekkefjord Elektro innehar godkjenning fra DSB på gjennomføring av pålagte kontroller av mindre fartøyer.

 

 

Utbedring / Ombygging

Vi gjennomfører også service og reparasjonsoppdrag der skipet måtte befinne seg, gjerne i drift.